Đặt chuyến tham quan khuôn viên

Khám phá Columbia

Columbia International College là trường nội trú lớn nhất và đa dạng nhất ở Canada.

Nhưng lớn hơn không phải lúc nào cũng có nghĩa là tốt hơn — nó phải được kết hợp với cam kết thực sự để trở thành người tốt nhất.

Đó là lý do tại sao sứ mệnh của chúng tôi là mang đến trải nghiệm sống và học tập đẳng cấp thế giới cho mọi học sinh đi qua cửa của chúng tôi.

Xem videos và sách thông tin