Skip to main content
Bản tinCập nhật về COVID

Cập nhật về COVID-19 từ ngày 1/10 tới 8/10

By November 15, 2021No Comments

Thành phố Hamilton KHÔNG phải là một trong những điểm nóng về COVID-19 ở tỉnh Ontario.

Với các trường hợp COVID-19 tăng tổng thể, Ontario Premier Ford đã công bố các quy định nghiêm ngặt hơn dành riêng cho Toronto, Ottawa và Peel vào thứ Sáu (9 tháng 10) sau nhiều ngày có số lượng trường hợp mới cao trong các khu vực.

Khi chúng tôi đến gần Kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và các ca bệnh ngày càng gia tăng, các Cơ quan Y tế Công cộng đã khuyến nghị cộng đồng nên tổ chức lễ kỷ niệm ở “địa phương” và với những người sống trong cùng một hộ gia đình.

Biểu đồ dưới đây cho thấy mức trung bình của các trường hợp mắc mới từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 10.

 • Canada (country)
 • Ontario (province) and 
 • the cities of Toronto, Ottawa, Region of Peel, and City of Hamilton

Data Source: Public Health Canada, Ontario, Toronto, Ottawa, Peel, and Hamilton

Hamilton không được tính trong số những điểm nóng đó

Theo Y tế công cộng Hamilton, sự gia tăng các trường hợp được xác nhận rất có thể là do xã hội hóa và mọi người không tuân theo các biện pháp an toàn, như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với xã hội. Biểu đồ tiếp theo đại diện cho các trường hợp và xu hướng mới hàng ngày ở Thành phố Hamilton

 • from October 1st to 8th 2020
 • trung bình có 16 trường hợp mới được báo cáo
   

Data Source: Public Health Hamilton

Vào ngày 8 tháng 10, Hoa Kỳ đã báo cáo số ca nhiễm COVID mới cao nhất trong hai tháng qua. Biểu đồ bên dưới so sánh các trường hợp mới hàng ngày từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 10 :

 • US
 • Canada

Biểu đồ dưới đây cho thấy phân bố độ tuổi (%) của các trường hợp được xác nhận ở Ontario vào ngày 8 tháng 10.

Các nhóm tuổi bị ảnh hưởng nhiều nhất là:

 • Nhóm tuổi 20 tới 39
 • Nhóm tuổi 40 tới 59

Nguồn: Bộ Y Tế Ontario

Tỷ lệ mắc bệnh giữa các nhóm tuổi cũng phản ánh sự gia tăng xã hội hóa, vì nó có thể được quan sát với sự phân bố theo tuổi (%) của các trường hợp được xác nhận ở Hamilton từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10.

Các nhóm tuổi bị ảnh hưởng nhiều nhất ở Hamilton cũng giống như ở Ontario:

 • Tuổi 20 đến 39
 • Tuổi 40 tới 59

Nguồn: Bộ Y tế Hamilton

Leave a Reply

Close Menu